Γέφυρα Τριζόλου

H Γέφυρα Τριζόλου βρίσκεται στη Δήμο Αργιθέας, κοντά στο χωριό Καρυά (Τριζόλο), στο οποίο οφείλεται και η ονομασία του. Ένωνε τα χωριά της Ανατολικής και Δυτικής Αργιθέας γεφύρωνε  και γεφυρώνει το Λιασκωβίτικιο ποταμό μετά τη συμβολή του Ανθηριώτικου ποταμού με τον Κνισοβίτικο , όλοι παραπόταμοι του Αχελώου.

Είναι το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό μονότοξο γεφύρι της Θεσσαλίας σήμερα ( μετά την ανατίναξη  το 1948 της ιστορικής γέφυρας Κοράκου που υπήρξε το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι του ελληνικού χώρου και ίσως των Βαλκανίων)  και σύμφωνα με την παράδοση χτίστηκε το 13ο αι.. Θεμελιωμένο πάνω σε συμπαγή βράχο έχει ελεύθερο άνοιγμα τόξου 32  μ., ύψος 16 μ. περίπου, πλάτος 2,20 και πάχος 0,80 μ. 

Πέτρινα στηθαία δεν υπάρχουν σήμερα αλλά συμφώνα με μαρτυρίες των ντόπιων κατοίκων παλιά υπήρχαν.  Το γεφύρι δεν παρουσιάζει προβλήματα ευστάθειας, γεγονός που οφείλεται στην επιμελή κατασκευή του, καθώς και στο συμπαγή πυρήνα του βράχου θεμελίωσης.

Σήμερα χρήζει ανάγκης αρμολόγησης και στεγανοποίησης ειδικά η περιοχή του τόξου, και το τμήμα γύρω από του κλείδωμα του χώρου του καταστρώματος και τμημάτων του εσωρραχίου. Επίσης απαραίτητη η ανακατασκευή των στηθαίων, ύστερα από σχετική μελέτη.

 Το τόξο «καλογραμμένο» και  εντυπωσιακό, προκαλεί δέος όχι μόνον όταν βρίσκεται κάποιος πάνω στο κλείδωμα αλλά και κάτω από αυτό ,συνοδευόμενο με ψυχική ανάταση, σεβασμό και θαυμασμό. 

You may also like...