Δασαρχείο Μουζακίου: «Πράσινο φως για έναρξη εργολαβίας έως Λίμνη Στεφανιάδας – Χρ. Κατσιάβα»

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Εν πρώτοις να υπογραμμίσουμε την Υπεύθυνη στάση των στελεχών του Δασαρχείου Μουζακίου και Δ/νσης Δασών Καρδίτσας, που είχαν την καλοσύνη, όπως προβλέπεται και από την νομοθεσία, να απαντήσουν εγγράφως και πληρέστατα στο αίτημα που θέσαμε με e-mail και δια του ηλεκτρονικού τύπου, για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έναρξη εργασιών στην εργολαβία Ασφάλτου «Διασταύρωση Σπηλιάς – Λίμνη Στεφανιάδας (2 χλμ.) – Χρ. Κατσιάβα» (προϋπολογισμού έργου περί τα 2.250.000€).

 1. Άλλες υπηρεσίες, κρατικές ή Περιφερειακές, δεν μας έκαναν την τιμή να απαντήσουν, έστω τηλεφωνικά,

You may also like...