Φωνή βοώντος εν τη ερήμω….. Άρνηση ενημέρωσης από Περιφέρεια Θεσσαλίας!

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas |. Επανερχόμαστε στο πρόβλημα της μεγάλης αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην εργολαβία Ασφάλτου “Διασταύρωση Σπηλιάς – Λίμνη Στεφανιάδας” (2 Χλμ.) με Επιβλέπουσα Υπηρεσία τη Δ/νση τεχνικών έργων Καρδίτσας και πιστώσεις μέσω ΠΔΕ Υπουργείου Υποδομών (2.250.000€).

 Παρήλθαν δύο χρόνια και πλέον….. Ουδεμία αξιόπιστη ενημέρωση των δημοτών και των Αιρετών της Αργιθέας.

 Πλήρης απαξίωση και…. προφανής ολιγωρία των υπευθύνων!

 Η μόνη δημόσια υπηρεσία που απάντησε εγγράφως και αμέσως είναι το Δασαρχείο Μουζακίου Καρδίτσας.

You may also like...