Παναγιώτα Βράντζα: Ξεπούλημα και του ΕΛΓΑ;

Pav Pic 1 Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) είναι οργανισμός κοινής ωφέλειας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας και ανήκει εξολοκλήρου στο Δημόσιο. Ιδρύθηκε με το Νόμο 1790/16.6.88 (ΦΕΚ 134/Α΄/20.6.88)

 Αποτελεί τον κεντρικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και επιδίωξή του είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος των ασφαλισμένων του.

 Η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης και ο δημόσιος χαρακτήρας του οργανισμού, είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία διασφαλίζουν την αποζημίωση των παραγωγών έναντι συγκεκριμένων κινδύνων και καταστροφών.

You may also like...