Επιτελικό Κράτος – Περιφερειακή – Τοπική Διακυβέρνηση

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Η μεταρρυθμιστική τομή του νέου Επιτελικού Κράτους ψηφίστηκε από τη νέα Βουλή και αποτελεί νόμο, με τον οποίο προβλέπονται νέες καινοτόμες δομές για ένα Αποτελεσματικό – Παραγωγικό – Δημοκρατικό – Ισχυρό Κράτος με ευνομία, Δικαιοσύνη, Τάξη, Κοινωνική φροντίδα και Επενδύσεις Ιδιωτικές και με συμπράξεις με Δημόσιο και κοινωνικούς φορείς.

 |. Θεμελιώδεις αρχές που επικυρώθηκαν από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες είναι η Αποκεντρωτική λειτουργία, η Δημοκρατικότητα κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε., με βάση τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας, της πλησιέστερης στους Πολίτες εξουσίας.

You may also like...