Νέα ισχυρή ΔΕΗ με έμφαση στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

DEH logo Ο νέος πρόεδρος της ΔΕΗ Γ. Στάσσης – επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΕΛ Ελλάς ΑΕ (ιδιοκτήτρια Εταιρεία του Υδροηλεκτρικού Αργυρίου Αχελώου Αργιθέας Καρδίτσας Θεσσαλιας/6, 5 MW) – άριστος γνώστης της αγοράς ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και των ΑΠΕ, ανέλαβε το δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης της ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται στο όριο λειτουργίας και επιβίωσης.

 |. Όπως δήλωσε ο νέος πρόεδρος ΔΕΗ απαιτούνται πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για την εξυγίανση του Ισολογισμού της μεγάλης εταιρείας.

You may also like...