Συνεταιρισμοί, Συνεταιριστικές Τράπεζες, Ινδία

Γράφει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης

46 Sineteristikes Trapezes Indias  Στις 22/8/2019 συνεδρίασε στην Αθήνα ομάδα σαράντα τεσσάρων (44) Συνεταιριστών από την ηγεσία της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ινδίας (National Federation of State Cooperative Banks).

 Οι επικεφαλείς της Ομοσπονδίας κάνουν το ετήσιο συνέδριό τους κάθε χρόνο σε άλλη χώρα. Έτσι πέρυσι βρέθηκαν στην Βουδαπέστη, πρόπερσι στην Σουηδία κ.λπ. Το θέμα του φετινού σεμιναρίου-συνεδρίου ήταν «Fraud monitoring system in financial cooperatives, as part of supervision and regulation, 21-24 Aug 2019- Σύστημα παρακολούθησης της απάτης στους οικονομικούς συνεταιρισμούς, ως τμήμα της εποπτείας και των ρυθμίσεων».

You may also like...