2014-2019: 60 μήνες Δημοτικής Θητείας με αντιφάσεις – Έργα – & Επιτυχίες

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Σήμερα 31 Αυγούστου 2019 κλείνει ο κύκλος δράσης του Δ.Σ. της ορεινής Αργιθέας και της Δημοτικής Αρχής, που εκλέχθηκαν Μάιο 2014 και ανέλαβαν την τοπική αυτοδιοίκηση της Αργιθέας των 20 Κοινοτήτων και των τριών Καποδιστριακών περιοχών [Αχελώου, Δυτικής Αργιθέας και Ανατολικής Αργιθέας].

 |. Αύριο αναλαμβάνει ο νέος Δήμαρχος Ανδρέας Στεργίου και οι Αιρετοί Δημοσύμβουλοι και τοποσύμβουλοι / Κοινοτάρχες που επέλεξαν οι Αργιθεάτες στις τοπικές εκλογές της 26 Μαΐου 2019, για τη νέα θητεία έως Δεκ. 2023.

You may also like...