Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας για τις 28-9-2019, ώρα 12:30

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας, κ. Παπαδήμας Ηλίας, προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους & Εκπροσώπους των τοπικών Κοινοτήτων, στη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό, τo Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα: 1ο
4η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος.

You may also like...