Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας για τις 28-9-2019, ώρα 10:00

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, κ. Ανδρέας Στεργίου, καλεί τα μέλη της Επιτροπής στη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό, το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα:1ο

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα:2ο

Εισήγηση για 4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

You may also like...