Θετικές ρυθμίσεις υπέρ Ορεινών Δήμων με το “Αναπτυξιακό” νομοσχέδιο

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Τολμηρά βήματα, απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, μεταρρυθμιστικές τομές προβλέπονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 Δίνονται εργαλεία, ενισχύονται οι Ορεινοί απόμακροι δυσπρόσιτοι εκτεταμένοι Δήμοι (και τα άγονα Νησιά).

 Η Ορεινότατα και Νησιωτικότητα αναγνωρίζονται στην πράξη ως “συγκριτικά πλεονεκτήματα” και ιδιαιτερότητες και όχι ως…. μειονεκτήματα και …. βαρίδια.

 1. ΑΥΞΗΣΗ αριθμού Αντιδημάρχων:

You may also like...