Από τα παραλειπόμενα της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής στη Κοιλάδα Αχελώου, το 2019

03 Paralipomena Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής έγινε φέτος (2019) στις 22 και 23 Ιουνίου. Έγιναν μουσικές, ποιητικές κ.α. εκδηλώσεις σε επτά σημεία της Κοιλάδας του Αχελώου από την πετρογέφυρα Πετρωτού (Λιασκόβου) μέχρι τον Εμπεσό – το σπίτι του Θανάση.

 Έγιναν εκδηλώσεις και στους τέσσερις νομούς και στις τέσσερις περιφέρειες που συναντώνται στην κοιλάδα του Αχελώου.

 Η Κοιλάδα του Αχελώου αποτελεί μια γεωγραφική ενότητα που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ήθη, τα έθιμα, καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης. Αυτό έχει σχέση τόσο με τη μορφολογία του εδάφους όσο και με το

You may also like...