Υπενθύμιση για τη θεώρηση και έκδοση δελτίων μετακίνησης Α.μ.Ε.Α.

AMEA 1 Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας υπενθυμίζεται ότι:

 Η διαδικασία θεώρησης και έκδοσης δελτίων μετακίνησης των Α.μ.Ε.Α. για το έτος 2019 λήγει την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.

 Η θεώρηση και η έκδοση των καρτών μετακίνησης των δικαιούχων Α.μ.Ε.Α. γίνεται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Κουμουνδούρου 29, 1ος όροφος, καθώς και σε όλα τα Κ.Ε.Π. του Νομού.

You may also like...