Τσιγάρο σε Καταστήματα: Η Ολική απαγόρευση νόμιμου προϊόντος πλήττει την ελευθερία και την οικονομία…

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

Papakostas D Διαβάσαμε την ανακοίνωση του Πανελληνίου Σωματείου Καταστημάτων Εστίασης, όπου εκθέτουν τεκμηριωμένα επιχειρήματα, για το θέμα της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στα μαγαζιά τους, το οξύ πρόβλημα ανεργίας, της με βεβαιότητα μείωσης εσόδων τους και τη σκέψη να προσφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια.

 |. Το κλασσικό τσιγάρο, το ηλεκτρονικό, το θερμικό, ο ναργιλές, τα πούρα, είναι νόμιμα προϊόντα, που φορολογούνται – μάλιστα υπέρμετρα υπέρ του Δημοσίου (άνω του 80% επί της τελικής τιμής).

You may also like...