Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Αργιθέας για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος WiFi4EU.

01 free Wifi Ο Δήμος Αργιθέας κατόρθωσε και συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους Δήμους της χώρας όπου εξασφάλισαν τη δυνατότητα δημιουργίας δημοσίων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free Wifi), μέσω Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, σε συνέχεια της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος WiFi4EU.

 Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία υπογραφής της συμφωνίας

You may also like...