Πατριωτική Ενότητα και Κατανομή ρόλων με Τόλμη & Υπέρβαση!

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ψηφίστηκε.

 |. Τα άρθρα 178-187 με νέες ρυθμίσεις, διευκολύνουν το έργο των Δήμων, των Δημάρχων, των Περιφερειαρχών και γενικά της Αυτοδιοίκησης.

 1. Αυξάνονται οι Αντιδημαρχιες, ιδίως σε μικρούς πληθυσμιακά, Ορεινούς Δήμους με μεγάλες εκτάσεις και αραιοκατοικηση.

 2. Συνεπώς και οι θέσεις των ειδικών συνεργατών.

You may also like...