Δ. Παπακώστας: Σημαντικά θέματα στις αυριανές συνεδριάσεις Δ.Σ. & Οικ. Επιτροπής Αργιθέας

D Papakostas Αύριο Τρίτη 29 Οκτωβρίου συνεδριάζουν τα Συλλογικά όργανα του Ορεινού Δήμου Αργιθέας Καρδίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική επιτροπή.

 Επειδή είναι λίαν σημαντική η θεματολογία, κρίνουμε σκόπιμο να υπογραμμίσουμε τα ακόλουθα:

 1. Ο Δήμαρχος προβλέπεται να εισηγηθεί την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) του Δήμου μας.

 Προς διευκόλυνση της διαβούλευσης με τις Παρατάξεις και τους ενεργούς πολίτες, θα ήταν καλό να είχε δημοσιοποιηθεί περίληψη (τουλάχιστον) της πρότασης, της εισήγησης για τον νέο Ο.Ε.Υ.

You may also like...