Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρ. Επιτροπής

Γράφει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης

01 Mixailidis Dimitris Κάποιοι οραματιστές πρότειναν ρεαλιστικά, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να σταματήσουν οι πόλεμοι που κατέστρεφαν την Ευρώπη, και που είχαν σαν πόλο αντιπαλότητας την Γαλλία και την Γερμανία, να δημιουργηθεί ένα σύστημα συνδιαχείρισης στο κύριο αντικείμενο της διαμάχης. Η διαμάχη ήταν η κυριαρχία της κοιλάδας του Ρουρ με τα κοιτάσματα σιδήρου και άνθρακα, που κόσμισε εκατομμύρια νεκρούς και πάρα πολλά χρόνια πολέμων.

 Έτσι δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα & Χάλυβα-ΕΚΑΧ και για την αναδυόμενη τότε νέα ενεργειακή επανάσταση, την ατομική, η Κοινότητα ΕΥΡΑΤΟΜ. Και για να επιλύονται οι διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

You may also like...