Σχετικά με την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία

Γράφει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης

01 Mixailidis Dimitris Στις 22 Οκτ 2019 ο Έλληνας Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε στην Ελληνική Βουλή (αρ. πρωτ. 412/22-10-2019/ΥπΕρ & ΚΥ), στοιχεία από την πορεία των θεμάτων που έχουν σχέση με την λεγόμενη Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα. Μερικά σημεία, που προφανώς αφορούν κυρίως την προηγούμενη κυβέρνηση είναι τα εξής:

 1. Υλοποιείται η με αριθμ. πρωτ. 4304/31-07-20181 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, που εμπίπτει στο

You may also like...