Κοινωνία της επικοινωνίας

image001
   
Τι να τους κάνεις τους καλούς,
αν δεν υπήρχαν οι κακοί;
(ο Μιλτιάδης, ο υιός, όταν ήτανε μικρός)
 Γράφει ο Γιάννης Φρύδας
ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 48

Επικοινωνία, επικοινωνιακοί και δημαγωγική επικοινωνία

  Επικοινωνία είναι η επικοινωνία! Φαντάζομαι να έγινα σαφής. Πάντως, σαφέστερο ορισμό δεν μπορώ να σας δώσω κι όποιος έχει σχετική απορία ή αμφιβολία, ας ρωτήσει κι αλλού. Ολόκληρη κοινωνία δεν θα βρεθεί κάποιος να σας πει για την επικοινωνία;

  Η επικοινωνία (θα του σουβαρέψου τώρα) είναι βασικό στοιχείο της συνύπαρξης των ανθρώπων σε κάθε

You may also like...