Με γλώσσα Αλήθειας και Ιεράρχηση στόχων η Δυτική Θεσσαλία Μπροστά!

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Είναι κοινώς αποδεκτό και φαίνεται από όλους τους δείκτες ότι η Δυτική Θεσσαλία και ιδιαίτερα ο νομός Καρδίτσας με τα Ορεινά της (Αργιθέα) υστερεί έναντι της Ανατολικής Θεσσαλίας και των αστικών κέντρων.

 Σε υποδομές οδικές, ψηφιακές, εισοδήματα και κοινωνικές Δομές.

 Η πλειοψηφία των κατοίκων στο όριο φτώχειας (4.500€ ετησίως)

 |. Οι ανισότητες αντί να αμβλύνονται….. να κλείνει η ψαλίδα…. οξύνονται και ενισχύονται σε βάρος των ορεινών απόμακρων δυσπρόσιτων περιοχών της Δυτικής Θεσσαλίας.

 1. Δρόμοι κεντρικής σημασίας σε κακή βατότητα με επικίνδυνα σημεία. “Μουζάκι – Αργιθέα – Άρτα” μέσω

You may also like...