Μία πλούσια χρονιά γεμάτη δράση με το Σύλλογο Αργιθεατών Τρικάλων

Γράφει η Έλλη Τσιρογιάννη

13 G S 2019 Στις 10-11-2019 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων με πλήρης απαρτία μελών. Απρόσμενη η προσέλευση!

 Τις εργασίες της Συνέλευσης συντόνισε το προεδρείο με πρόεδρο τον Δάσκαλο Γεώργιο Κωτή και Γραμματέα την καθηγήτρια Ρούλα Ζαρούλα.

 Μετά την παρουσίαση του Διοικητικού απολογισμού από την πρόεδρο κα Έλλη Τσιρογιάννη, έγινε ο Οικονομικός απολογισμός από τον πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Γεώργιο Οικονόμου.

 Δόθηκαν πολλά-πολλά συγχαρητήρια στην πρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου από τους παρευρεθέντες και ενέκριναν ομόφωνα τα πεπραγμένα.

You may also like...