Κοινή Γεωργική Πολιτική 2021-27 για ….

Γράφει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης

01 Mixailidis Dimitris Στις 7/6/2019 (παραμονές εθνικών εκλογών) είχε γίνει η πρώτη ημερίδα προετοιμασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, εκεί που «κτυπά η καρδιά» του αγροτικού κόσμου, στο ξενοδοχείο Caravel, στο Παγκράτι (Αθήνα). Η ημερίδα αποσκοπούσε στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση των συμμετεχόντων, ώστε να καταστεί εφικτή μία πρώτη καταγραφή των απόψεων των φορέων που θα συνθέσουν την «εταιρική σχέση» διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2021-2027.

 Παρουσιάσθηκαν τα νέα δεδομένα για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών (και δεν

You may also like...