Μόνη Εναλλακτική Ισόρροπης Ανάπτυξης η Περιφερειακή Διακυβέρνηση, με Αποκέντρωση, νέες εξουσίες και χρηματοδοτικά εργαλεία!

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, από τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) – υπήρξε ο πρώτος που μίλησε τεκμηριωμένα για την αναγκαιότητα να μετεξελιχθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ Βαθμού, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση με νέες αρμοδιότητες, τοπικές εξουσίες και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

 Στη βάση μια γνήσιας Αποκέντρωσης του υδροκέφαλου Αθηνοκεντρικού Ελληνικού Κράτους, που θα είναι φιλικό προς τους πολίτες και όχι δυνάστης τους.

You may also like...