Σύλλογοι, επιτροπές και συλλογισμοί ασυλλόγιστοι…

image001
   
Οι άνθρωποι σε σωματεία και συλλόγους
αλληλοθαυμάζονται και αλληλομισούνται.
Φώτης Κόντογλου
 Γράφει ο Γιάννης Φρύδας
ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 50

Απ’ το σύλλογο της ανάγκης στην ανάγκη του συλλόγου

  Οι άνθρωποι τα παλιότερα χρόνια δεν είχαν συλλόγους. Όμως, είχαν έντονη και καθημερινή συλλογική δράση και συγκροτούσαν μια αυτάρκη (έστω και ολιγαρκή) κοινωνία αλληλοβοήθειας και συνεργασίας, που

You may also like...