Υποβάθμιση & Υποτίμηση Κοινωνικής Οικονομίας

Γράφει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης

60 IMG 1097 EM PMelas Πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκ 2019 η Γενική Συνέλευση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Π. ΜΕΛΑΣ, δηλαδή των πολεμιστών του νόμου 751 ή των κληρονόμων τους.

 Έλληνες πολίτες με βάση την απόφαση της πολιτείας Ε47820/14-12-1957 δημιούργησαν τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Π. ΜΕΛΑΣ με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση για τα μέλη του ΚΥΡΙΑΣ κατοικίας στα Διοικητικά όρια του Νομού Θεσσαλονίκης στην περιοχή Κοινότητας ΠΑΝΟΡΑΜΑ Θεσσαλονίκης και την εν γένει αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση της περιοχής ως κύριας κατοικίας προς όφελος των μελών του.

You may also like...