Επειγόντως γιατροί στα Ορεινά απόμακρα Ιατρεία Αχελώου

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Το Άγονο απόμακρο Περιφερειακό Ιατρείο Βραγκιανών (100 χλμ. από την πόλη της Καρδίτσας) είναι χωρίς γιατρό από αρχές Νοεμβρίου, μετά την αποχώρηση του διορισμένου Γιατρού.

 |. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξυπηρετούνται από τον γιατρό του Περιφ. Ιατρείου Αργυρίου, ο οποίος αποχωρεί και αυτός έως τέλη Ιανουαρίου 2020.

 Το πλησιέστερο ΚΥ Μουζακίου (70 Χλμ.) χωρίς επαρκή στελέχωση, αντί να στέλνει γιατρούς στα ορεινά χωριά μας, αξιοποιεί γιατρούς της Αργιθέας για κάλυψη δικών του αναγκών.

You may also like...