Ζητούμενο η ποιοτική αναβάθμιση του διαλόγου στο Δ.Σ. Αργιθέας!

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

Papakostas D Πραγματοποιήθηκε η διπλή συνεδρίαση Δ.Σ. της ορεινής Αργιθέας, παρουσία των Ορκωτών λογιστών, του Δημάρχου και 11 συμβούλων (η απαρτία επιτεύχθηκε μαζί με τους Αιρετούς της Αντιπολίτευσης, καλό βήμα διαπαραταξιακής συνεννόησης).

 1. Στην ειδική συνεδρίαση για τον Απολογισμό έτους 2018, οι ορκωτοί λογιστές με τεκμηριωμένη εισήγηση και πλήρη γνώση των οικονομικών δεδομένων ανέλυσαν τα απολογιστικά στοιχεία. Το Δ.Σ. ενέκρινε τον Απολογισμό περασμένου έτους.

You may also like...