Ήρθε πάλι νέο έτος…

image001
…κι ο καφές γλυκός ή σκέτος
θα σερβίρεται και φέτος
και πλαγίως και καθέτως…
 Γράφει ο Γιάννης Φρύδας
ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 52

Χρόνος ταξιδευτής…

 Φτάσαμε πάλι σ’ έναν σταθμό. Η μηχανή του χρόνου δεν σβήνει. Δυο τρία δευτερόλεπτα ν’ αλλάξουμε μια ταμπέλα και συνεχίζουμε. Αφήνουμε την παλιά και παίρνουμε την καινούργια που γράφει 2020. Καλό μας ταξίδι και πάλι!…

  Ταξιδευτές και επιβάτες στο όχημα του ταξιδευτή χρόνου που φεύγει σε άγνωστη διαδρομή για τον επόμενο

You may also like...