Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του καθολικού της Ιεράς Μονής Μπουκοβίτσας Αγράφων

Μονές και Ναοί της Αργιθέας (16ος-19ος αιώνας)

Γράφει ο Κ. Π. Τσιάκαλος

20 Vivlio Kouti Ένα ξεχωριστό βιβλίο με τίτλο «Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του καθολικού της Ιερός Μονής Μπουκοβίτσας Αγράφων – Μονές και Ναοί της Αργιθέας (16ος -19ος αιώνας)» συνέγραψε και κυκλοφόρησε ο Ανθηριώτης Εκπαιδευτικός και Συγγραφέας, Ξενοφών Κουτής,

 Στο βιβλίο του ο Ξενοφώντας παρουσιάζει με λεπτομερή περιγραφή τον τοιχογραφικό διάκοσμο της Ι. Μ. Μπουκοβίτσας Αγράφων. Χρησιμοποιώντας πλήθος πηγών τεκμηριώνει τα γραφόμενα με τον καλύτερο και πληρέστερο τρόπο.

You may also like...