Θεμελιώδες Ανθρώπινο Δικαίωμα η πρώτη βασική κατοικία!

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σχετικά με την ανάγκη της προστασίας της πρώτης κατοικίας ανθρώπων που αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις των στεγαστικών δανείων έναντι των Τραπεζών ή των ρυθμίσεων χρεών προς το Δημόσιο ή και τρίτους και τις δηλώσεις και αντι-δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και των Αρχηγών των κομμάτων, κρίνουμε σκόπιμο και χρήσιμο να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

 1. Εν πρώτοις, “κρείττον του λαλείν …το σιγάν”, συμβούλευαν οι Αρχαίοι Έλληνες.

 Οι Κυβερνώντες, οι Υπουργοί όταν μιλούν οφείλουν να προσέχουν τις διατυπώσεις τους, τις εκφράσεις τους, ιδίως όταν θίγονται ευαίσθητα ζητήματα προσωπικής και οικονομικής κατάστασης.

You may also like...