Κρίση και ανεργία

01 Krisi kai anergia

Γράφει η Χριστίνα Τρελλοπούλου
Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Βραγκιανών
Δήμου Αργιθέας

01 Christy Trellopoulou Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η μεγάλη ύφεση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. Περισσότερο πλήττονται οι νέοι, κυρίως οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών και τεχνολογικών σχολών. Παρατηρούνται δε στη χώρα μας τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

You may also like...