Νέο φιλοαυτοδιοικητικό σχέδιο νόμου από τον Υπουργό Εσωτερικών

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

Papakostas D Κατατέθηκε στις επιτροπές της Βουλής το νέο σχέδιο νόμου από τον Υπουργό Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο.

 Περιέχει πολλές διατάξεις που με καινοτόμο τρόπο υποστηρίζεται το έργο των Δήμων, των Αιρετών και ιδιαίτερα η λειτουργία των ορεινών απόμακρων Δήμων και μικρών νησιών.

 Φυσικά, χρειάζονται παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ, των ΠΕΔ και των Αυτοδιοικητικών για βελτίωση και προσθήκες.

 |. Οι κυριότερες νέες ρυθμίσεις:

————————–

 1. Άρθρο 3 – Σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών (σε Δήμο, Ενότητα Δήμων ή ΠΕΔ) με σκοπό την υποστήριξη

You may also like...