Δ. Παπακώστας: Απαράδεκτη εξαίρεση Υπερηλίκων για Επίδομα Ορεινών περιοχών

D Papakostas Υπόμνημα Διαμαρτυρίας απέστειλε ο Δημήτρης Παπακώστας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για την εξαίρεση των υπερηλίκων από το επίδομα ορεινών περιοχών. Ακολουθεί το υπόμνημα:

Υπόμνημα Διαμαρτυρίας προς Γραφείο Πρωθυπουργού

 Άδικη απαράδεκτη εξαίρεση Υπερηλίκων από Ορεινό επίδομα

 Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για προϋποθέσεις χορήγησης του Ορεινού Επιδόματος σε μόνιμους κατοίκους (ΦΕΚ 779/τεύχος Β/10-3-2020).

 Απαράδεκτη η εξαίρεση υπερήλικων μοναχικών χηρών Γυναικών (ή χήρων Ανδρών), που δημιούργησαν

You may also like...