Ώρα για έξυπνη “Πολιτική των αναγκών” από την Αυτοδιοίκηση!

like this:

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας
Papakostas D Στη ζωή και πολιτική δράση διαμορφώνονται δύο γραμμές…

 Ένα απρόβλεπτο γεγονός προκαλεί ένα “δραματικό σταυροδρόμι”….

 |. Όπου καλείται αυτός που έχει την ευθύνη και τη λαϊκή εντολή να αποφασίσει με ταχύτητα, ωριμότητα, ενσυναίσθηση και κυρίως αποτελεσματικότητα, να επιλέξει το σωστό, το σωτήριο, το ελπιδοφόρο….

 1. Η μία γραμμή είναι η κανονική, της “πολιτικής των νόμων και κανόνων”….

 Δράση, αποφάσεις, εκτέλεση έργων βάσει των κειμένων νόμων, με τυπική ευθύνη ή και αργούς ρυθμούς λόγω ευθυνοφοβίας…

 2. Η άλλη γραμμή, η δύσκολη και ανηφορική, είναι της “πολιτικής των αναγκών” – των ειδικών συνθηκών….

Πηγή:/a>

You may also like...