Δ. Παπακώστας: Δίκαιη κατανομή μέτρων στήριξης ευπαθών ατόμων – Δήμοι.

like this:

Papakostas D Με επιστολή του προς το γραφείο του Πρωθυπουργού, το γραφείο Αρχηγού Αξ. Αντιπολίτευσης, το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, τους Βουλευτές του Ν. Καρδίτσας και τον Πρόεδρο του Δ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. ο κ. Δημήτρης Παπακώστας, με θέμα «Μέτρα δίκαιης στήριξης σε λίαν ευπαθή άτομα – ακραία φτώχεια – Ιατρική περίθαλψη σε Ορεινούς Δήμους».

 Ακολουθεί η επιστολή:

 Προς Γραφείο Πρωθυπουργού.

 Γραφείο Αρχηγού Αξ. Αντιπολίτευσης.

 Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών.

 Βουλευτές Ν. Καρδίτσας.

Πηγή:/a>

You may also like...