Απάντηση Υπουργείου Υποδομών σε επιστολή του Δ. Παπακώστα για τα έργα μεταφοράς νερών Αχελώου

like this:

04 Apantisi gia erga Axeloou Σχετ.: α) Η από 17-02-2020 ηλεκτρονική επιστολή του κ. Δ. Παπακώστα

 β) Το με αρ.πρωτ.5259/10-4-2020 έγγραφο Γραφείου Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

 Σε απάντηση της από 17-02-2020 επιστολής σας που μας διαβιβάσθηκε με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο του Διευθυντή Γραφείου Υπουργού ΥΜΕ κου Διομήδη Νταούλα, σας πληροφορούμε τα εξής:

 1. Είναι γνωστό ότι κατά μήκος του άνω ρου π. Αχελώου, έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκονται σε κατασκευή σημαντικά έργα στη Μεσοχώρα και Συκιά. Το μεν έργο της Μεσοχώρας είναι καθαρά ενεργειακό και δεν λειτουργεί, ενώ έχει τελειώσει και απομένουν εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και φθορών που

Πηγή:/a>

You may also like...