Διάγγελμα!

like this:

image001

Ο Μάιος μας έφτασε, εμπρός βήμα ταχύ,
να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην πιλοτή!

(διάγγελμα Άγγελου Βλάχου, ποιητή).

 Γράφει ο Γιάννης Φρύδας

ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 60

Διαγγέλματα και διαγγέλματα

  Είχα την εντύπωση ότι το διάγγελμα ήταν ένα σύντομο κείμενο, το οποίο χρησιμοποιούσε ένας ηγέτης, όταν ήθελε να ανακοινώσει προς τον λαό ένα πολύ σημαντικό θέμα ύψιστης σημασίας και απόλυτης ανάγκης.

  Το διάγγελμα παράγεται από το διά + αγγέλω, ενώ απ’ την Αγγέλω παράγεται το: «Αγγέλω μ’ κραίνει η μάνα

Πηγή:/a>

You may also like...