Επιχορήγηση 7.749.267,35 ευρώ σε Δήμους για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

like this:

Ypourgeio Esoterikon Με το ποσό των 7.749.267,35 ευρώ επιχορηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών τους Δήμους που υπέβαλαν αίτημα για την εξόφληση υποχρεώσεων που αφορούν:

  Διαταγές  πληρωμής  και  δικαστικές  αποφάσεις  που  έχουν  καταστεί  τελεσίδικες  έως 16/12/2019  και  αφορούν  σε  αξιώσεις  από  προμήθειες  αγαθών ή  παροχή  υπηρεσιών  ή  εκτέλεση έργων,

 – Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και  εξ αυτών απορρέουσες  διοικητικές πράξεις έως τη 16η Δεκεμβρίου  2019  που  αφορούν  σε  αξιώσεις  των  συμμετεχόντων  στα  προγράμματα

Πηγή:/a>

You may also like...