“Ώρα …Καραμανλή” στην κοιλάδα Αχελώου για Φράγμα – ΥΗΣ Συκιάς!

like this:

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

Papakostas D Μετά το πλήρως τεκμηριωμένο απαντητικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Γενικού Δ/ντη κ. Αντώνη Κοτσώνη – ΓΔΥΛΙΚΥ/3207/29 – 4 – 2020 – στην από 17/2/20 ηλεκτρονική επιστολή μας (email) με σαφή και λεπτομερή ερωτήματα προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών, σχετικά με τα ημιτελή παρατημένα έργα Συκιάς και μεταφοράς νερών άνω ρου Αχελώου ποταμού, από ένα πλεονασματικό υδατικό διαμέρισμα προς ένα ελλειμματικό, τη Θεσσαλία – πόλεις και κάμπο, αποδεικνύεται η ισχυρή πολιτική βούληση του Υπουργείου και της Κυβέρνησης συνολικά, για ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων υπέρ αναγκών ύδρευσης, άρδευσης και παραγωγής καθαρής ενέργειας. Για την ισόρροπη ανάπτυξη και εδαφική κοινωνική συνοχή….

Πηγή:/a>

You may also like...