Οι Αειφορικές επενδύσεις μόνη εναλλακτική για Ανάπτυξη και ευημερία!

like this:

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Ενώ η Ελλάδα, η κοινωνία και η οικονομία βιώνουν τρομακτική πίεση, ύφεση και κινδύνους οικονομικής δυσπραγίας (κλείσιμο επιχειρήσεων, ανεργία ή υποαπασχόληση πολλών εργαζομένων, κατάρρευση τουριστικού κλάδου κ.α.) λόγω της πανδημίας και όλοι έχουν στραμμένα τα βλέμματα τους στο Κρατικό ή Ευρωπαϊκό Ταμείο για ενίσχυση προς επιβίωση.

 √ Ενώ η Κυβέρνηση προσπαθεί να προωθήσει με ταχύτητα και καινοτομία νέες διαδικασίες, ευέλικτες και αντιγραφειοκρατικές, συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο και οδηγίες του Ε.Κ., αδειοδότησης έργων ΑΠΕ – καθαρής ενέργειας, προς όφελος της εθνικής οικονομίας, της μείωσης τοξικών

Πηγή:/a>

You may also like...