Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

like this:

06 Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να προσφέρει εκπαίδευση στους πολίτες, για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών.

 Η πρόσβαση στα μαθήματα της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση είναι διαδικτυακή και γίνεται με το ρυθμό που ταιριάζει στον καθένα.

 Το περιεχόμενο – μαθήματα, πρόσφεραν δωρεάν επιλεγμένοι οργανισμοί με αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό κύρος όπως: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, γνωστές διεθνείς εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και άλλοι οργανισμοί ψηφιακής εκπαίδευσης.

 Τα βήματα για την είσοδο (όπως λειτουργεί σήμερα που γράφεται το άρθρο) στην Ακαδημία είναι:

Πηγή:/a>

You may also like...