Οι άβολες αλήθειες πρέπει να λέγονται! …Οι Μεταρρυθμίσεις να γίνονται

like this:

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας
D Papakostas Η πανδημία γέννησε νέες ανθρώπινες σχέσεις, νέες μορφές εργασίας- μειωμένο ωράριο, τηλεργασία, εκ περιτροπής, άλλη νοοτροπία και σκέψεις….

 Φέρνει φόβους, ενδογενεακή σύρραξη – μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, ανταγωνισμό μεταξύ συμμάχων χωρών, στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία…μεγάλη οικονομική αναταραχή, ύφεση και ανεργία.

 |. Το πολιτικό σύστημα, οι Κυβερνήσεις οφείλουν με “γλώσσα αλήθειας” να ενημερώσουν τους πολίτες, να σχεδιάσουν την κατανομή των επερχόμενων βαρών με δίκαιο τρόπο μεταξύ γενεών, ιδιωτικού, δημοσίου και αυτοαπαχολούμενων ελευθεροεπαγγελματιών.

Πηγή:/a>

You may also like...