Αυτοδιοικητικές εκλογές Μαΐου 2019: Απολογισμός θητείας ενός έτους…

like this:

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Παρήλθαν 12 μήνες – ένα(1) έτος, από τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019.

 Απομένουν άλλοι 36 μήνες (τρία (3) έτη) θητείας για τις Κοινοτικές – Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές (Κ.Σ. – Δ.Σ. – Π.Σ.).

 |. Με βάση τον Δημοτικό Κώδικα – άρθρο 217 – μέχρι τέλος εκάστου Ιουνίου γίνεται ο Απολογισμός Πεπραγμένων σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ., όπου καλούνται (προ τουλάχιστον 15 ημερών) οι δημότες και φορείς της περιοχής.

 Στον Απολογισμό εκτίθενται η οικονομική κατάσταση, τα θέματα διοίκησης του Δήμου και εφαρμογής του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Πηγή:/a>

You may also like...