Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Κτηνοτροφία

like this:

Γράφει ο Δημήτριος Μιχαηλίδης

02 10368972 Magda Την Τετάρτη, 22 Ιουλ 2020, στις 12:00 διαδικτυακά προετοιμάζεται δημόσια συζήτηση, ενημέρωση, προβληματισμός για τον αγροτικό κόσμο και ειδικότερα για την κτηνοτροφία με τίτλο «Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Κτηνοτροφία», μετά από πρόταση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής (κα Μάγδα Κοντογιάννη) και υποστήριξη από το Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα.

 Το Skywalker προσφέρει στο πολυπληθές ενδιαφερόμενο κοινό του, όπως παλαιότερα με τα γνωστά «Μονοπάτια Επιχειρηματικότητα» και άλλα, τώρα, νέες διαδικτυακές προτάσεις συζητήσεων σε επίκαιρα θέματα, με το γενικό χαρακτηρισμό «after Coronavirus eraaCera», τις οποίες πραγματοποιεί στην γνωστή

Πηγή:/a>

You may also like...