Ηγετική η στάση του Δημάρχου Μουζακίου έναντι του Δ.Σ. “Δικτύου Πίνδος”!

like this:

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

Papakostas D Έχουμε επισημάνει επανειλημμένα ότι οι Αιρετοί Αυτοδιοικητικοί εκλέγονται πρωτίστως για να υπηρετήσουν τα τοπικά συμφέροντα και την εντολή των Δημοτών τους.

 Έρχονται στην τοπική εξουσία για να συνεχίσουν το έργο των προκατόχων τους, να συμπληρώσουν, να διορθώσουν και όχι να… γκρεμίσουν.

 |. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δήμοι, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός με πρωτογενή Εξουσία, διοικητική οικονομική αυτοτέλεια.

 Η στήριξη τους, ρητά προβλέπεται από τις Ευρωπαϊκές συνθήκες (ΕΧΤΑ).

Πηγή:/a>

You may also like...