Αλαζονεία ή μη συναίσθηση της ευθύνης των Αιρετών ΑΡΓΙΘΕΑΣ

like this:

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

Papakostas D Ο Αύγουστος μπήκε …φουριόζος με ορμή στα τοπικά πράγματα της Ορεινής Πατρίδας μας.

 Στα Βραγκιανά και τα χωριά Αχελώου, έχει συγκεντρωθεί μεγάλη “δύναμη πυρός” λόγω και της Παράδοσης της πρώτης δημογραφικά Κοινότητας μας στους αγώνες και στην πολιτικοποίηση του κόσμου, αλλά και της διάθεσης των τοπικών Αιρετών για αυτονομία και αποκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης του εκτεταμένου ορεινού Δήμου Αργιθέας.

 |. Η παρούσα Δημοτική Συμπολίτευση, μετά από 14 μήνες από τις Τοπικές εκλογές και 12 μήνες εξουσίας, δείχνει να μη βρίσκει τον βηματισμό της, να πατάει…τα κορδόνια της, να μην μπορεί να διαχωρίσει τα πρωτεύοντα ζητήματα από τα τριτεύοντα….Τα ουσιώδη από τα επουσιώδη.

Πηγή:/a>

You may also like...