Η Κοίμηση της Θεοτόκου

like this:

Η σύνθεση της εικόνας και η σωστή προσέγγιση της Θεομητορικής εορτής

Της αγιογράφου, κριτικού βιβλίου-τέχνης Μαριλένας Φωκά (ΜΑ)

09 Kimisi tis Theotokou Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι ένα πολύ αγαπητό θέμα στη βυζαντινή αγιογραφία. Φιλοτεχνείται όχι μόνο σε φορητές εικόνες αλλά και σε τοιχογραφίες μια και αυτή η εορτή που είναι Θεομητορική, ανήκει στο Δωδεκάορτο και έχει συγκεκριμένη θέση στον αγιογραφικό κύκλο των ιερών ναών.

 Στην απόδοσή της στην εικόνα του Θεοφάνη του Έλληνα (χρον.1392 μ. Χ.) κεντρικό πρόσωπο είναι η Θεοτόκος που βρίσκεται ξαπλωμένη στη νεκρική της κλίνη με τα μάτια κλειστά και τα χέρια πάνω στο στήθος της. Στο πάνω μέρος της εικόνας δεσπόζει ο Υιός Της Ιησούς σε όλη Του τη

Πηγή:/a>

You may also like...