Επιστολή Δ. Παπακώστα προς ΤΕΚ ΑΕ Καρδίτσα: Εντός τριών ημερών να αρχίσει η δεύτερη εργολαβία!

like this:

D Papakostas Παρότι αγνοείτε επιδεικτικά τα διαβήματά μας – τα email – δεν απαντάτε ούτε δίνετε εξηγήσεις, δεν τηρείτε τις συμβατικές υποχρεώσεις σας και οι αρμόδιες υπηρεσίες επίβλεψης προφανώς ανέχονται τη στάση σας, κοινοποιούμε τα έγγραφα ενημέρωσης, που το αρμόδιο Δασαρχείο Μουζακίου είχε την καλοσύνη να μας αποστείλει, από τα οποία αποδεικνύεται η πλημμελής συμπεριφορά της αναδόχου εταιρίας, η υπαίτια καθυστέρηση στην εγκατάσταση και έναρξη εργασιών, καθώς και η μη αποτελεσματική επίβλεψη όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και Αιρετών [Αντιπεριφέρειας – Δήμου Αργιθέας – ΔΤΕ Καρδίτσας].

Πηγή:/a>

You may also like...