Εμπεσιώτικη φωνή: Φύλλο 178, Ιούλιος-Αύγουστος 2020

like this:

01 Empesiotiki foni

 Από τα περιεχόμενα:

  • Τι είναι ένας σύλλογος και ποια είναι η βαθύτερη έννοιά του (αναδημοσίευση από το φύλλο 100), σελ. 1. 
  • Οι σύγχρονοι «Άθλοι» (γράφει η Νότα Φαρμάκη), σελ. 2.
  • «Οι εκλεκτοί» της Αιτωλοακαρνανίας και η συμπεριφορά τους έναντι των Ορεινιβαλτινών κατοίκων του πρώην Δήμου Ινάχου (γράφει ο Τάκης Παπαδημητρίου), σελ.3.

Πηγή:/a>

You may also like...